مقالات

مخدری به نام شکر و اختراعاتی برای مرگ شیرین

5 سال 4 ماه / 0 comments

ما ایرانی ها رسم داریم که بالای سر عروس و داماد قند بسابیم تا عروس بله بگوید و به خانه بخت خود راهی گردد ، بله ، غافل از این که این قند که در شروع شیرین ترین لحظه زندگی یک نفر حضور دارد ممکن است روزی بدترین و فجیع ترین لحظات رو به بار بیاره !!!

صفحه‌ها