انقلابی نوین در پرورش ایده ها

محققان روشی را طراحی کرده اند که با استفاده از آن میتوان ایده پردازی و خلاقیت افراد را بالا برد. بنابر این گزارش، محققان توانسته اند پوششی رو میزی طراحی کنند که میتواند روی میز کار افراد نصب شده و افراد با نصب آن میتوانند مطالب، برنامه ها و ایده های خود را روی آن نوشته و بعد از استفاده به راحتی پاک کنند.

همچنین این پوشش رو میزی دارای کانالهای هوایی است که در هنگام نصب روی میز میتواند از ایجاد حبابهای هوا زیر پوشش جلوگیری کند.

این پوشش رومیزی با اندازه همه میزها سازگار بوده و قابل جابجایی نیز میباشد.

منبع : ایسنا