راهنمای ثبت ایده

ایده چیست ؟  یک مفهوم یا یک اثر ذهنی است.
خلاقیت: بوجود آوردن چیزی نو در ارتباط با بشریت از روشی دور از انتظار و جدید است.
چه ایده ای برتر است ؟ ایده ای  برتر است که راهکار بهتر و با ارزشتر را برای حل چالش های موجود، پاسخ به یک نیاز و کشف دنیای ناشناخته ارائه و پاسخگوی سوالات زیر باشد:

1- چالش پیش رو چیست؟
2- مخاطب آن کیست؟
3- راهکار جدید ارائه شده چیست؟

-----------------------------------------------------------------------------
ایده فردی : ایده ای است که توسط یک فرد ایده پرداز تعریف می شود و محتوای ایده مورد رویت افراد دیگری به استثنا داوران جشنواره قرار نمی گیرد . قابل ذکر است در صورت انتخاب ایده در جشنواره به عنوان ایده برتر ، عنوان ایده در سامانه جشنواره و خبر گزاری ها اعلام می گردد.
ایده گروهی مشخص : ایده ای است که توسط یک ایده پرداز بعنوان سر گروه و اعضاء مشخص (سر گروه تعیین می کند) تعریف می شود.

نکته مهم :
مالکیت معنوی ایده های گروهی مشخص برای تمام اعضاء تیم بصورت مساوی می باشد.

ایده گروهی نامشخص : ایده ای است که توسط یک ایده پرداز بعنوان سر گروه و با مشارکت ایده پردازان نا شناس براي تكميل ایده اوليه تعریف شده جهت استفاده حداکثری از تخصص ایده پردازان تعریف می شود.

----------------------------------------------------------------------------

نکته:

لازم به ذکر است که اگر ایده در سر خود دارید معطل نکنید ! و هر چه زودتر  برای ثبت ایده های خود و شرکت در جشنواره وارد سایت یازدهمین جشنواره ملی ایده های برتر به آدرس

http://best-idea.ir شوید و طبق راهنمایی های گفته شده در این جشنواره شرکت نمایید.